Frogår och svar

Om de nyinflyttade ska flytta in samma dag?

Vi försöker att ha ett rum helt klart när de kommer, under förutsättning att vi fått information om detta. Generellt rekommenderar vi starkt från att ha flyttstädning och inflyttning samma dag då vi får svart att garantera bästa städresultat och att alla ytor blir helt städade.

Hur gör vi om vi flyttar samma dag?

Om ni flyttar samma dag som städning sker vill vi att ni tömmer kök och badrum först så börjar vi städningen där.

Måste jag vara hemma?

Du behöver inte vara hemma under hela städningen, men vi ser gärna att du finns på plats och släpper in vår personal, samt kommer och besiktigar efteråt.

Hur gör jag om jag inte kan vara hemma och öppna?

Om du absolut inte kan vara hemma och öppna för personalen, kan du komma och lämna nycklarna till oss.

Lämnar ni garanti på städningen?

Vi lämnar alltid 2 dagars garanti på flyttstädningen. Eventuella brister som framkommer vid besiktningstillfället, i anslutning till städtillfället, åtgärdas genast av oss. Klagomål efter kundens godkännande beaktas ej. Vi vill därefter påpeka att det är bra om boende/inflyttande person kan närvara vid besiktningstillfället.Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1-2 timme innan städningen slutförs.

Vad händer om jag inte är nöjd?

Om det är något som vi missat i utförandet kan du ta kontakt med oss så ser vi till att felet avhjälps. Om du som kund själv åtgärdar felet innan Hujjas AB kontaktas eller får möjlighet att kontrollera felet, utgår ingen ersättning. Det är viktigt att meddela detta inom 48 timmar efter att städningen är utförd.

Vad händer om något skulle råka gå sönder?

Hujjas AB är ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar. Om det skulle visa sig att skadan uppkommit genom att vi har varit oaktsamma står vi självklart för kostnaden. Visar det sig att skadan uppstått pga. Fel eller brist på införmation från kundens sida eller tredje part ansvarar vi inte för skadan.

Får man använda RUT- avdrag?

Ja, på uppdrag som vi utför på plats.

Reklamation

Eventuell reklamation ska göras inom tre dagar från städtillfället. Om du som kund själv åtgärdar fel innan Hujjas AB kontaktas eller får möjlighet att kontrollera felet, utgår ingen ersättning.

Avbokning

Avbokning av enstaka städtillfällen ska ske aenast 2 arbetsdagar innan städtillfället, i annat fall debiteras städningen.